Print deze pagina

Menselijke Dynamieken

In 1995 heeft Rob Melief het concept Human Dynamics naar Nederland gehaald toen hij werkzaam was bij Interstudie, centrum voor Onderwijsmanagement van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De kennismaking met Sandra Seagal en David Horne, grondleggers van Human Dynamics, maakte diepe indruk op ons, Agnes Siegerink en Rob Melief. Door deze benadering zagen we dat mensen meer tot hun recht kwamen. Wij voorvoelden toen dat er een diepere laag was die nog niet werd verwoord. We zijn zelf op zoek gegaan naar een verdieping in hoe de verschillende bijdragen van mensen optimaal versterkt en samengebracht konden worden. We zijn de inzichten en de trainingen die daaruit voortkwamen ‘Menselijke Dynamieken’ gaan noemen.

Door veel ervaring en eigen onderzoek is de diepere laag van de dynamieken door ons nog verder doorgrond.
In deze zoektocht zijn we het meest verwonderd over het feit dat, als mensen terugkomen bij wie ze van nature zijn, ze enorme stappen zetten in hun versterkende bijdrage. Als mensen dicht bij hun diepere zijnskwaliteiten blijven, durven zij samen met anderen grote veranderingen aan. Wij richten ons op deze wezenlijke bijdrage van mensen, dit brengt onderlinge harmonie, levendigheid en productiviteit.

Op metaniveau naar processen kijken
De laatste jaren zijn we meer en meer op metaniveau gaan kijken naar processen in samenwerking en het bereiken van resultaten. Vragen als: ´Ben je bezig met het goede werk of stop je veel energie in onmogelijke zaken?’ ´Ken je het beste van jezelf?´ ‘Waar ben je onbedoeld afbrekend naar jezelf of naar je omgeving?´ Op deze simpele vragen hebben de meeste mensen gewoon het antwoord klaar liggen. Het wordt alleen nooit gevraagd. Het is een enorme stap om die eenvoud op te zoeken. Opdrachtgevers verwachten vaak dat je met ingewikkelde concepten komt om tot betere samenwerking en resultaten te komen. Op de eenvoudige vragen 'Heb je een bijdrage of juist niet? Zien anderen jouw bijdrage en wat is er nodig om dat te versterken?’ kan iedereen een antwoord geven.

Door intensieve samenwerking is die ontwikkeling de laatste jaren in een versnelling gekomen. Actief en bewust hebben we ‘ontwikkelingsgericht’ kijken en groeien ingezet. Dit doen we op een manier waarin we mensen uitnodigen om naar hun diepere zijnskwaliteiten te gaan. Vandaar uit kunnen ze meesterschap ontwikkelen, vanwaar uit ze weer anderen kunnen versterken in hun werk en leven.

Met alle nieuwe inzichten en ervaringen past de naam ‘Menselijke Dynamieken’ niet meer. De dynamieken zijn de oude dynamieken niet meer. Het nieuwe gedachtegoed heeft de naam ‘Uniting Talent’ gekregen.
Het onderzoek is in een nieuw stadium gekomen, het resultaat is een boek waarin grondpatronen van mensen en organisaties beschreven zijn. Deze nieuwe eigen lijn zetten we voort in het concept ‘Uniting Talent’, genoemd naar het gelijknamige boek. Dit vindt zijn uitwerking in nieuwe samenwerkingsverbanden; het gedachtegoed en het aanbod is terug te vinden op de website www.unitingtalent.com


Gedachtegoed Uniting Talent
Het gedachtegoed van Uniting talent is opgeschreven in het boek ‘Uniting Talent, grondpatronen van mensen en organisaties’ door Agnes Siegerink. Klik hier.

Het boek beschrijft verschillende grondpatronen (benaderingen) van mensen en organisaties. Als mensen zien we vaak maar een derde van de werkelijkheid, de overige tweederde zien we meestal niet. Het zien van dat andere deel is moeilijk maar tegelijkertijd erg belangrijk.
Een leidinggevende die samenwerkt, klopt bij anderen aan omdat hij weet wat hij zelf wel en niet kan. Hij durft zich toe te vertrouwen aan zijn eigen weten en aan het weten van anderen. In deze vorm van samenwerken kun je, met het samenbrengen van alle kwaliteiten, een beter en een aansluitend antwoord geven op wat nodig is in de werkelijkheid.
Eenzijdigheid in een directieteam leidt tot eenzijdigheid in de organisatie, die weer op een eenzijdige manier met de buitenwereld contact heeft. Om daar iets aan te doen worden dure adviseurs in huis gehaald wat vaak niet helpt. Als je echt wilt weten hoe het anders kan en als je echt wilt luisteren, zijn je eigen mensen de beste adviseurs die er bestaan. Zeker als ze hun kwaliteit mogen inzetten en als je als leidinggevende royaal bent om dat te erkennen.
Kennis over de grondpatronen helpt bij het begrijpen van je eigen grondpatroon maar vooral bij het begrijpen van mensen die juist buiten je eigen kader vallen. Het belangrijkste wat je hiervoor nodig hebt, is nieuwsgierigheid. Het gedachtegoed van ‘Uniting Talent’ is een hulpmiddel om te beseffen hoe weinig je weet van jezelf en anderen. ‘Uniting Talent’ gaat over ontwikkelingsgericht leren kijken en groeien; over samenwerken en hoe je daarin kunt groeien. Het geeft een basis om anders te leren kijken en geeft handvatten vanuit de verschillende grondpatronen.

Verschillende grondpatronen
In het boek worden negen verschillende grondpatronen beschreven. Elke grondpatroon heeft zijn eigen wezenlijke zijnskwaliteiten en is gericht op zijn eigen soort van informatie. Deze grote verschillen hebben we vertaald naar:
Heldere mensen; zij denken, voelen en handelen vanuit visie en koersen naar de toekomst. Zij zijn goed in overzicht houden, keuzes maken, hoofd- en bijzaken scheiden en prioriteiten stellen. Verbindende mensen; denken, voelen en handelen in overeenstemming met verschillende verbindingen waardoor ze rekening kunnen houden met verschillende concepten, verschillende teams, interne of externe klanten. Zij zijn goed in het rekening houden met hoe dingen worden ervaren door verschillende belanghebbenden.
Krachtmensen; denken, voelen en handelen op basis van het doorgronden van de omgeving, processen of informatie waarbij concrete resultaten hun voordurend focus heeft. Zij zijn goed in zien wat mogelijk is, de schouders eronder zetten en resultaten afdwingen.

Een grondpatroon is geen vast gegeven. Integendeel, ieder mens heeft een groot potentieel binnen zijn grondpatroon dat hij verder kan ontwikkelen. Het boek geeft zeer gerichte aanwijzingen welke stappen voor ieder grondpatroon belangrijk zijn om verder te groeien.

Contact 026-368 49 53